Double-click here to add your own text.

 

HUSK!


Fremover skal medlemmer medbringe deres medlemskort (fra bagsiden af Danseretningen januar 2021) ved arrangementer (ikke tirsdagsdans), for at komme ind til medlemspris. Medlemskortet skal også medbringes til generalforsamling.

Ved indmeldelse efter januar 2021 udstedes medlemskort.Generalforsamling søndag den 26. september 2021

Region Ringkøbing afholder ordinær generalforsamling for medlemmer af

Landsforeningen Dansk Senior Dans søndag, den 26. september 2021 kl. 11-12 i Skave Multihus, Viborgvej 201, Skave, 7500 Holstebro.

HUSK medlemskort 2021.


Dagsorden er som angivet i § 5 i regionens vedtægter.

Forslag til dagsorden skal afleveres til formand Inger Mortensen, mytter41@gmail.com eller tlf.2156 3570, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag til valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter kan dog fremsættes på selve generalforsamlingen.

På valg er Anne Marie Jensen samt de to suppleanter.

På valg er også revisorer og revisorsuppleant.

Efter generalforsamlingen er der kl. 12.30 hyggeligt samvær til smørrebrød, kaffe og kage. Herefter forhåbentlig dans.

Vi udtrækker gevinster på indgangsbillet.


Pris 50 kr. for medlemmer.

Ikke medlemmer kan deltage fra kl. 12.30 til spisning og dans for 80 kr.

Vi slutter ca. kl. 15.30.

Tilmelding til Inger Mortensen (se ovenstående) senest fredag, den 17. september af hensyn til traktement.


Vi følger Corona restriktionerne, så husk evt. Corona pas eller test.INDBYDELSE TIL DANSEFEST I HØJMARKHALLEN, ADELVEJ 41, HØJMARK

SØNDAG, DEN 17. OKTOBER 2021 KL. 11-16

FOR MEDLEMMER AF DANSK SENIORDANS


(Husk medlemsbevis eller bliv medlem på dagen for 160 kr.)


Program: (Husk også Corona pas)

Kl. 11-12 dans under ledelse af Margit Batz

Kl. 12.30-14.30 middag ledsaget af harmonika musik

Kl. 14.30-15.15 dans under ledelse af Margit Batz

Kl. 15.15-16.00 kaffe og kage


Pris pr. deltager 100 kr. (med støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje)

Vi kan være 125, så her gælder ”først til mølle”.


Tilmelding via danseleder til Inger Mortensen, mytter41@gmail.com eller tlf. 21563570, senest 10. oktober 2021


INDBYDELSE TIL EFTERÅRSSTÆVNE

med tilskud fra DIF og DGI’s foreningspulje

Skave Multihus, Viborgvej 201, Skave, 7500 Holstebro

lørdag, den 6. november 2021 kl. 12 – 16


Vi starter med lidt let at spise (kylling, tærte, salat, kartofler), inkl. isvand – øvrige drikkevarer for egen regning

kl. 12-13.30

Kl. 13.30 – 14.30 dans med indlagt vand og frugt pause

Kl. 14.30 – 15.15 Kaffe med lidt sødt

Kl. 15.15 – 16.00 Dans og afslutning


Arrangementet er for medlemmer af Landsforeningen og koster 75 kr.

Vi kan være 100, ”først til mølle” princip, og hvis der er medlemmer, der på grund af pladsmangel ikke kunne være med i Højmark, har de fortrinsret her.


Tilmelding til Inger Mortensen, mytter41@gmail.com eller 2156 3570, senest

torsdag, den 28. oktober 2021.