Seniordans

Vestjylland


Klub under

Dans Danmark


Nyt

Siden er sidst opdateret  11. januar 2023 af

Ida Machmüller

Generalforsamling med dans
Klub Vestjylland afholder ordinær generalforsamling for medlemmer af Seniordans Vestjylland søndag den
12. marts 2023 kl. 11.00 – 16.00 i Skave Multihus, Viborgvej 201, Skave, 7500 Holstebro.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Forslag til valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter kan dog fremsættes på
selve generalforsamlingen.
På valg er Anne Marie Jensen samt de to suppleanter. På valg er ligeledes revisor og revisorsuppleant.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Valg af revisorer og revisorsuppleant (alle vælges for 1 år)
7. Fastsættelse af næste års kontingent.
8. Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret et let traktement, hvorefter der er dans.
Pris kr. 80,00
Tilmelding til Inger Mortensen (se ovenstående) senest mandag den 6. marts 2023.


Forårsfest i Højmark
Forårsfest med spisning og dans i Højmark Hallen, Adelvej 41, Højmark søndag den 26. marts kl. 11.00-
15.30.
Vi starter med dans, derefter får vi en god middag. Efter middagen igen dans, inden vi slutter af med kaffe
og kage.
Pris 250,- for medlemmer og 325,- for ikke medlemmer.
Tilmelding til Inger Mortensen på mytter41@gmail.com eller tlf 21563570.
Danselederne opfordres til at modtage tilmeldinger.


Tirsdagsdans
Vi starter tirsdagsdans den 9. maj 2023 kl. 19.00 i Kibæk Hallen, Velhustedvej 12, 6933 Kibæk
Tilmelding senest den 2. maj til Hanne Lundgaard Jensen, tlf. 50562913, eller mail
Hannelundgaardjensen@gmail.com
Dans, kaffe og brød pris ca. 75,00.