Dansk Senior Dans

Region Ringkøbing

 

Generalforsamling.

Region Ringkøbing holder ordinær generalforsamling, søndag den 18. marts 2018, kl. 13. Den foregår i Mejrup Fritidscenter, Elkjærsvej 26, Mejrup Kirkeby, 7500 Holstebro. På valg er Gerda Røy og Inger Mortensen samt de 2 suppleanter. Forslag til dagsordenen skal afleveres til formanden, Bo Røyen, boroeyen@hotmail.com eller 9719 2008, senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til valg af medlemmer til bestyrelsen og til suppleanter kan dog fremsættes på selve generalforsamlingen. Dagsorden er som angivet i § 5 i regionens vedtægter.

I forbindelse med generalforsamlingen er der lidt spiseligt, kaffe, frugt og dans. Vi slutter ca. kl. 16.30. Tilmelding til Inger Mortensen, mytter41@gmail.com eller tlf. 2156 3570, senest den 12. marts. Det sker af hensyn til traktementet, der koster kr. 50.

 

Forårsfest i Højmark.

Forårsfesten foregår som sædvanligt i Højmark Hallen, Adelvej 41, Højmark, denne gang lørdag den 24.marts, kl. 11 - 16. Vi starter med dans. Derefter får vi en god middag med underholdning. Til slut er der dans og kaffe. Prisen er kr. 220 for medlemmer og kr. 240 for andre. Tilmelding til Gerda Røy, gerda.roy@mail.dk eller tlf. 9732 1398, senest 18.marts. (Danselederne opfordres til at modtage tilmeldinger.)

 

 

Tirsdagsdans den 8. maj, kl. 19, i Aktivitetshuset, Birkevænget 31, Astrup ved Skjern

Tilmelding senest den 3. maj til Laila Gudiksen, tlf. 9736 4258 eller til Bodil Moesgaard, tlf. 9736 4061.

Bemærk: Medbring selv kaffe/the, brød og kop. Pris 30 kr.

 

Tirsdagsdans den 5. juni kl. 19, i Mejrup Fritidscenter, Elkjærsvej 26, Mejrup Kirkeby ved Holstebro.

Tilmelding senest den 31. maj til Karen Margrethe Nielsen, tlf. 9743 2129. Pris 60 kr.

 

Tirsdagsdans den 10. juli kl. 19, i Sunds Forsamlingshus, Idrætsvej 2, Sunds.

Tilmelding senest den 5. juli til Ingrid Brahms, tlf. 9714 2087.

Bemærk: Medbring selv kaffe/the, brød og kop. Pris 30 kr.

 

Tirsdagsdans i Lemvig er aflyst i 2018.

 

Tirsdagsdansene slutter ca. kl. 21.30. Bemærk forskellige priser og vilkår.

 

 

Højskoledag på Rydhave Slots Efterskole, onsdag, den 5. september.

 

 

 

 

Arrangementer.